Suomeksi | In English
Interacta Design Oy
GUIDe-menetelmä
Palvelut
Koulutus
Julkaisut ja artikkelit
Asiakkaita
Yhteystiedot

Interacta Design Oy

Käyttöliittymäsuunnittelu

Olemme erikoistuneet hyödyntämään käyttöliittymäsuunnittelua sähköisten palvelujen määrittelyn ja innovaatioiden tuottamisen työkaluna.

Järjestelmän määrittely ja toiminnallisuuden suunnittelu

GUIDe-simulointimenetelmiemme avulla haemme keskeiset käyttäjän (asiakkaan) käyttötilanteista löytyvät lisäarvokohdat, joita kannattaa parantaa sähköisillä palveluilla. Laadimme näihin suoraviivaiset käyttöliittymäratkaisut, jotka visuaalinen suunnittelija viimeistelee.

Nopea GDD-käyttöliittymäsuunnittelu konkretisoi konseptisuunnitteluvaiheen ja mahdollistaa ratkaisujen testaamisen todellisessa käyttökontekstissa heti kehitystyön alussa.

 

Käyttäjätutkimukset

Käytettävyystestaamalla tai simulointitestaamalla järjestelmän toimintaa saamme esille ongelmakohdat, jotka estävät käyttäjiä hyödyntämästä järjestelmää kunnolla.

Koulutus ja konsultointi

Tarjoamme käyttöliittymäsuunnittelu-, konseptointi- ja käyttäjätutkimusmenetelmistämme yrityskoulutusta ja konsultointipalveluja.