Suomeksi | In English
Interacta Design Oy
GUIDe-menetelmä
Palvelut
Koulutus
Julkaisut ja artikkelit
Asiakkaita
Yhteystiedot

Julkaisut ja artikkelit

Timeline-suunnittelumalli
Kuva: Timeline-suunnittelumalli.
Kokoelmamme käyttöliittymien suunnittelumalleista (design patterns)
Sari A. Laakso, Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos, 16.9.2003.
http://www.cs.helsinki.fi/u/salaakso/patterns/
Päätöksenteko ja käyttötapauskategoriat [pdf 1.5 MB]
Sari A. Laakso, Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos
Esitys seminaarissa Käyttöliittymän suunnitteluprosessi: tavoitteista käyttöliittymäratkaisuun, 18.11.2003.
Hyvän käyttöliittymän varmistaminen GUIDe-projektimallilla [html] [pdf 428 kB]
Sari A. Laakso, Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos
Karri-Pekka Laakso, Interacta Design Oy
Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos, julkaisematon artikkeli, 12.2.2003.
DUO-menetelmän esimerkkiraportti
Kuva: Sivu DUO-menetelmän
esimerkkiraportista.
Field Studies – Evolution and Revolution [pdf 131 kB]
Dennis Wixon, Microsoft, USA
Judy Ramey, University of Washington, USA
Karen Holtzblatt, Hugh Beyer, InContext Enterprises, USA
JoAnn Hackos, The Center for Information Development Management, USA
Sari A. Laakso, Karri-Pekka Laakso, Interacta Design Oy, Finland
Colleen Phillips Page, Microsoft, USA
Stephanie Rosenbaum, Ted-Ed, USA
CHI 2002 Conf. Proc., Extended Abstracts, ACM, New York.
CHI 2002 Practitioner's Track
Problems with Save [pdf 224 kB]
Sari A. Laakso, Interacta Design Oy
Karri-Pekka Laakso, University of Helsinki
Panu Vartiainen and Asko Saura, Interacta Design Oy
CHI 2001 Conf. Proc., Extended Abstracts, ACM, New York, p. 185-186.
CHI 2001 Interactive Posters
Design patterns -workshop
Kuva: Patternien kuvaustekniikan
suunnittelua workshopissa,
Haag 2000.
Pattern Languages for Interaction Design, position paper [pdf 187 kB]
Sari A. Laakso, Karri-Pekka Laakso, Asko J. Saura, University of Helsinki
CHI 2000 Workshop Pattern Languages for Interaction Design, Hague, Netherlands.
Improved Scroll Bars [pdf 57 kB]
Sari A. Laakso, Karri-Pekka Laakso, Asko J. Saura, University of Helsinki
CHI 2000 Conf. Proc., Extended Abstracts, ACM, New York, p. 97-98.
CHI 2000 Interactive Posters