Suomeksi | In English
Interacta Design Oy
GUIDe-menetelmä
Käyttöliittymä-
speksi
Palvelut
Koulutus
Julkaisut ja artikkelit
Asiakkaita
Yhteystiedot

GUIDe – Käyttöliittymäspeksi

Käyttöliittymäspeksi on käyttöliittymän suunnitteluvaiheen lopputulos. Käyttöliittymäspeksi on ikään kuin ohjelmiston pienoismalli, joka kuvaa,

Käyttöliittymäspeksin kuvasarja
Kuva: Järjestelmän käyttäytymistä havainnollistava
kuvasarja käyttötapauksen suorittamisesta.

Käyttöliittymäspeksi havainnollistaa järjestelmän vaatimusmäärittelyä, koska järjestelmän tuleva toiminnallisuus on speksissä visualisoitu sekä asiakkaan että toimittajan ymmärtämään muotoon. Speksin avulla ohjelmistoa tavallaan päästään koekäyttämään jo ennen koodauksen aloittamista. Seuraavien vaiheiden muutospyynnöt vähenevät, koska asiakkaalle on jo speksistä selvinnyt, mitä hän on saamassa projektin päättyessä.

Myös järjestelmän toimittaja näkee käyttöliittymäspeksistä täsmällisesti, mitä toteutusvaiheen lopputuloksena pitäisi syntyä, jolloin toteutuksen työmäärän, kustannusten ja aikataulujen arviointi helpottuu. Mikäli järjestelmän määrittelyyn tarvitaan muitakin kuvaustapoja, kuten tietomalleja tai UML-käyttötapauksia, ne voidaan laatia käyttöliittymäspeksiä hyödyntäen: speksistä näkyy käyttäjälle näytettävä tietosisältö ja siitä voidaan johtaa interaktiosekvenssejä ja toimintokuvauksia.

Näyttökuva käyttöliittymäspeksistä
Kuva: Yksittäinen näyttökuva käyttöliittymäspeksistä.