Suomeksi | In English
Interacta Design Oy
GUIDe-menetelmä
Palvelut
Käyttöliittymän suunnittelu ja vaatimusmäärittely
Koulutus
Julkaisut ja artikkelit
Asiakkaita
Yhteystiedot

Käyttöliittymän suunnittelu ja vaatimusmäärittely

Jos olet määrittelemässä uutta järjestelmää tai suunnittelemassa muutoksia uuteen versioon, voit ulkoistaa meille ohjelmiston toiminnallisuuden ja käyttöliittymän suunnittelun. Olemme erikoistuneet hyvän käyttöliittymän suunnitteluun: Simulointipohjaiset suunnittelu- ja testausmenetelmämme varmistavat paitsi käytettävyyden, myös toiminnalliset vaatimukset ja tietosisällön. Käyttäjien kohtaamiin käyttötilanteisiin osuva toiminnallisuus ja käyttötilanteita tukeva tietosisältö ovat keskeinen osa hyvää käyttöliittymää.

Käyttöliittymäsuunnittelun ulkoistaminen

Simulointipohjainen suunnitteluprosessimme perustuu yliopistolla ja Interacta Designissa kehittämäämme GUIDe-menetelmään, joka pyrkii maksimoimaan suunniteltavan järjestelmän lisäarvon tukemalla käyttäjille usein eteen tulevia tilanteita mahdollisimman hyvin. Jos järjestelmä määritellään tulevien käyttötilanteiden pohjalta, se myös tukee todellista käyttöä hyvin.

Suunnittelua asiakkaan tiloissa
Kuva: Suunnittelua asiakkaan luona.

Sekä uutta järjestelmää että muutoksia suunniteltaessa aloitamme selvittämällä järjestelmän loppukäyttäjien näkökulmasta kuvattuja konkreettisia käyttötilanteita (eräänlaisia käyttötapauksia), minkä jälkeen suunnittelemme käyttöliittymän tukemaan niitä mahdollisimman suoraviivaisesti. Käyttöliittymäsuunnittelun lopputuloksena syntyy käyttöliittymäspeksi, josta näkyvät järjestelmän toiminnot ja toimintalogiikka sekä käyttäjien tarvitsema tietosisältö. Speksi koostuu tyypillisesti näyttökuvien sarjoista, joissa järjestelmän toimintalogiikkaa havainnollistetaan näyttämällä vaihe vaiheelta toimenpiteet, joiden avulla käyttäjä etenee käyttötilanteessa kohti tavoitettaan. Koska speksi määrittelee järjestelmän toimintalogiikan käyttäjän kannalta, järjestelmää toteutettaessa voidaan rauhassa keskittyä toteutusratkaisujen suunnitteluun.

Käyttöliittymän toimintalogiikan suunnittelun lisäksi voimme ottaa vastuullemme myös graafisen suunnittelun. Vaihtoehtoisesti oma graafikkonne voi viimeistellä graafiset elementit laatimiimme käyttöliittymäratkaisuihin.

Luonnoksia käyttöliittymistä
Kuva: Käyttöliittymäluonnoksia.

Visualisoimalla toiminnalliset vaatimukset ja tietosisältövaatimukset käyttöliittymäspeksiin saadaan aikaan eräänlainen järjestelmän pienoismalli, jota testaamme myös käyttäjillä jo hyvin varhaisessa vaiheessa – silloin, kun muutosten tekeminen on vielä edullista. Halutessasi voit itsekin tulla seuraamaan käyttöliittymän testausta ja katsomaan, miten järjestelmän tulevat käyttäjät reagoivat suunniteltuun järjestelmään.

Jatkokehitystä varten dokumentoimme yleensä myös projektin alkupuolella selvittämämme konkreettiset käyttötilanteet. Paitsi että käyttötilanteet ovat hyödyllisiä korkean tason testitapauksia järjestelmä- tai hyväksymistestauksesta varten, myyntiesittelijänne saa vakuuttavasti havainnollistettua järjestelmän tuomaa lisäarvoa demoamalla esittelytilaisuuksissa näitä järjestelmän käyttötilanteita. Lisäksi jos markkinointi myöhemmin harkitsee uusien kohderyhmien ottamista mukaan, käyttötilanteiden avulla voidaan arvioida, miten muutos vaikuttaisi järjestelmän nykyiseen toiminnallisuuteen ja tietosisältöön.

Tarvittaessa voit ulkoistaa meille myös järjestelmän käyttöliittymän toteutuksen, ks. navigointipalkista kohta Järjestelmän toteutus.

Tyypillinen tarjouksemme sisältää ehdotuksen projektin vaiheista ja sitomisesta aikatauluun sekä työmääräarviot.

Tuntipohjainen suunnittelukonsultointi

Jos resursseja on erittäin vähän tai jos tarvitset uutta tietoa tai uusia tehokkaampia menetelmiä oman käyttöliittymäsuunnittelusi tueksi, voit koko suunnittelun ulkoistamisen sijaan hyödyntää suunnittelukonsultointiamme. Tällöin kokenut suunnittelijamme kehittää käyttöliittymäratkaisujasi yhteisissä suunnittelupalavereissa yrityksesi omien suunnittelijoiden kanssa. Etuna on se, että itse käyttöliittymän kehittämisen lisäksi omille suunnittelijoillesi kertyy lisää osaamista ja tietämystä käyttöliittymäsuunnittelun menetelmistä ja hyvistä käyttöliittymäratkaisuista.

Tarvittaessa suunnittelukonsultointia voidaan tehdä hyvin kevyelläkin menettelyllä ja pienellä budjetilla. Minimissään työ voi sisältää esimerkiksi noin 3-6 tunnin etukäteisperehtymisen sekä sen jälkeen muutaman tunnin yhteisen suunnittelupalaverin. Vaikka näin pikaisen projektin lopputulos ei voi olla kovin kattava, jo pienelläkin panostuksella saadaan yleensä parannettua järjestelmän käyttöliittymää paljon monesta kriittisestä kohdasta.

Suunnittelukonsultoinnin lisäksi voit halutessasi täydentää omien suunnittelijoittesi osaamista ja menetelmätuntemusta räätälöidyllä koulutuksella, johon laadimme ja sisällytämme koulutusesimerkkejä omista tuotteistasi.