Suomeksi | In English
Interacta Design Oy
GUIDe-menetelmä
Käyttöliittymä-
suunnittelu
Palvelut
Koulutus
Julkaisut ja artikkelit
Asiakkaita
Yhteystiedot

GUIDe – Käyttöliittymäsuunnittelu

Käyttöliittymäsuunnittelumme ideana on määritellä ja rajata järjestelmä siten, että sen toiminnallisuus osuu mahdollisimman hyvin niihin käyttötilanteisiin, joita käyttäjä kohtaa usein tai joiden suorittamisesta hän muista syistä saa paljon lisäarvoa. Lisäarvo voi olla esimerkiksi tehokkaampaa asiakaspalvelua työpaikalla tai nautinnollisempaa yhteydenpitoa ystävien kesken.

GUIDen suunnittelumenetelmänä on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella ja Interacta Designissa kehittämämme simulointipohjainen käyttöliittymäsuunnittelu (Goal-Derived Design, GDD). Sen kantavana ajatuksena on tuottaa hyvät käyttöliittymäratkaisut simuloimalla konkreettisiin käyttötilanteisiin perustuvia tavoitepohjaisia käyttötapauksia.

GDD-menetelmässä käyttöliittymäsuunnittelija piirtää käyttöliittymäratkaisua auki yksi käyttötapaus kerrallaan ja kiinnittää samalla käyttäjän ja järjestelmän välistä interaktiota mahdollisimman optimaalisella tavalla. Korkealle priorisoitujen käyttötapausten kohdalla käyttäjälle tarjotaan mahdollisimman suoraviivainen pääsy tavoitteeseen: monimutkaisten navigointipolkujen sijaan käyttäjä saa eteensä näkymän, jossa on juuri ko. tilanteessa tarvittava tieto jäsennettynä tähän tapaukseen sopivalla tavalla.

Monimutkainen polku   Suoraviivainen polku
Kuva: Monimutkainen navigointipolku suoraviivaistetaan.

Käyttöliittymän suunnitteluprosessin aikana tulee näkyviin

GDD-menetelmän eräs keskeinen etu on se, että tarpeettomia toimintoja ja tiedon esitysmuotoja ei synny lainkaan, koska jokainen käyttöliittymän osa palvelee aina jotakin konkreettista käyttötilannetta. Siten järjestelmän toteutusresurssit voidaan kohdentaa sellaiseen toiminnallisuuteen, josta käyttäjät varmasti hyötyvät.

Esimerkki luonnosvaiheen paperiprototyypistä
Kuva: Esimerkki luonnosvaiheen
paperiprototyypistä.

Suunnittelun aikana käyttöliittymästä piirretään useita paperiprototyyppejä (low-fidelity prototypes), joiden muuttaminen on nopeaa, kun uusia käyttötapauksia integroidaan ratkaisuun mukaan. Paperiprotojen väliversioita tyypillisesti myös testataan käyttäjien kanssa. Lopuksi paperiprotoista laaditaan pikselintarkkoja näyttökuvia, joihin on viimeistelty käyttöliittymän pienimmätkin yksityiskohdat.

Koska samat suunnitteluongelmat toistuvat eri sovelluksissa, olemme koonneet yhteen joitain käyttöliittymän suunnittelumalleja (design patterns), joita tyypillisesti hyödynnämme suunnitteluprosessin aikana: