Suomeksi | In English
Interacta Design Oy
GUIDe-menetelmä
Palvelut
Käytettävyyden testaus
Koulutus
Julkaisut ja artikkelit
Asiakkaita
Yhteystiedot

Käytettävyyden testaus

Aluksi on hyvä arvioida, onko käytettävyyden parantaminen edullisempaa aloittaa testaamisella vai uuden käyttöliittymän suunnittelulla.

Jos esimerkiksi asiakaspalautteen perusteella tiedetään, että nykyisessä versiossa on paljon ongelmia, tai jos käyttöliittymän suunnitteluun ei ole koskaan ehditty panostaa kunnolla, uuden käyttöliittymän suunnittelu tuottaa todennäköisesti parempia tuloksia kuin entisen testaaminen (ks. Käyttöliittymän suunnittelu). Nopeasti kirjoitettua huonolaatuista koodiakaan ei kannata loputtomiin testata ja paikkailla, vaan joskus on parempi kirjoittaa se ensin uudelleen paremmin jäsennettynä.

Testaamalla ongelmakohdat esiin

Monimutkainen navigointipolku
Kuva: Monimutkainen navigointipolku
testitapauksen suorittamisessa.

Kun testaamme järjestelmän toimintaa todellisiin käyttötilanteisiin perustuvilla testitapauksilla, saamme systemaattisesti esille ne käyttöliittymäongelmat, jotka estävät käyttäjiä hyödyntämästä järjestelmän tarjoamia palveluja täysipainoisesti. Testauksessa löytyneet ongelmat raportoimme havainnollisesti näyttökuvineen.

Ongelmakohtien paikantamisen jälkeen on edessä vaativin tehtävä, parannusehdotusten suunnittelu, joka on yrityksemme keskeisintä osaamisaluetta. Sisällytämme aina testiraportteihimme näyttökuvien avulla esitetyt parannusehdotukset, jotka myös simulointitestataan ennen raportointia.

Simulointitestaus ilman käyttäjiä

Simulointipohjainen asiantuntija-arvio (expert review) perustuu siihen, että kokenut käyttöliittymäsuunnittelija osaa ennustaa käyttäjille eteen tulevia ongelmakohtia simuloimalla käyttösekvenssejä läpi moneen kertaan. Simulointitestaus nostaa erityisen hyvin esille pitkäaikaisen käytön ongelmia, jotka tulisivat käyttäjälle eteen, kun hän olisi toiminut sovelluksen kanssa joitain päiviä tai viikkoja. Tyypillisiä esimerkkejä pitkäaikaisen käytön ongelmista ovat työläät, virhealttiit ja pitkät tehtävien suorituspolut (esimerkiksi 70 toimenpidevaihetta vahinkoilmoituksen käsittelemiseksi), jotka voitaisiin yleensä helposti suoraviivaistaa (esim. 15 vaiheeseen) tai osin jopa automatisoida. Lisäksi asiantuntija-arvion avulla saadaan hyvin selville käyttötilanteissa tarvittavia puuttuvia toimintoja ja käyttötilanteiden kannalta huonosti organisoituja tietoja.

Esimerkkikatkelma koulutuskäyttöön laaditusta Ical-kalenteriohjelman asiantuntija-arvion raportista [pdf 315 kt].

Testaus käyttäjien avulla

Erityisesti järjestelmän ensimmäisillä käyttökerroilla eteen tulevia ongelmia saadaan hyvin selville käytettävyystesteillä (usability tests). Käytettävyystestissä testikäyttäjä tekee itsenäisesti testitehtäviä yrittäen käyttää testattavaa järjestelmää parhaaksi katsomallaan tavalla. Käytettävyysongelmia saadaan selville analysoimalla tyypillisesti noin 5-6 testikäyttäjän toimenpiteet ja suulliset kommentit.

Erityisesti varhaisen kehitysvaiheen käyttöliittymäluonnosten ja paperiprototyyppien testaukseen soveltuu käytettävyystestausta kevyempi menettely, läpikäyntipalaveri (usability walkthrough), jonka järjestäminen on vaivattomampaa ja edullisempaa kuin käytettävyystestauksen. Yksittäisten testikäyttäjien itsenäisen toiminnan sijaan läpikäyntipalaverissa tarkastellaan järjestelmän käyttöä johdetusti 2-5 käyttäjän kanssa tehtävä kerrallaan.

Käyttäjätestausta suunniteltaessa kannattaa huomata, että tulokset painottuvat vahvasti ensimmäisten käyttökertojen kokemuksiin, ja pitkäaikaisessa käytössä ilmenevät vaikeudet voivat jäädä piiloon. Sen sijaan järjestämällä käyttäjätarkkailuja (user observations), joissa olemassa olevan järjestelmän käyttöä tarkkaillaan muutaman tunnin ajan todellisessa käyttöympäristössä, saadaan selville myös pitkäaikaisen käytön ongelmia. Käyttäjätarkkailut sopivat erityisen hyvin myös mm. mobiililaitteiden käyttöliittymien testaukseen.

Testitapaukset ja testausmenetelmän valinta

Kaikki testausmenetelmämme perustuvat vahvasti realistisiin käyttösekvensseihin. Testitapaukset vastaavat niitä tosielämän tilanteita, joita loppukäyttäjät kohtaavat päivittäin järjestelmän kanssa toimiessaan. Monesti näitä konkreettisia tilanne-esimerkkejä kannattaa selvittää parilla käyttäjähaastattelulla ennen testaukseen ryhtymistä. Epärealistiset testitapaukset tuottavat helposti virheellisiä tuloksia.

Suosittelemme usein simulointipohjaisen asiantuntija-arvion teettämistä ensin, koska sen avulla saadaan nopeasti selville pahimmat puutteet, jotka voidaan korjata ennen mahdollista käyttäjätestausta. Sopivimman testausmenetelmän valintaan vaikuttavat kuitenkin vahvasti sovelluksen käyttötarkoitus, kehitysvaihe ja monet muut tekijät. Kysy suositusta omaan järjestelmääsi parhaiten soveltuvasta testaustavasta ottamalla yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.