Suomeksi | In English
Interacta Design Oy
GUIDe-menetelmä
Testaus
Palvelut
Koulutus
Julkaisut ja artikkelit
Asiakkaita
Yhteystiedot

GUIDe – Testaus

Esimerkki läpikäyntipalaverin kuvasarjasta
Kuva: Läpikäyntipalaveriin laadittu kuvasarja
esimerkkitilanteen suorittamisesta.

Käyttöliittymän toimintalogiikkaa ja erityisesti sen tarjoamaa tietosisältöä kannattaa testata vielä loppukäyttäjien avulla sitten, kun käyttöliittymäratkaisusta on saatu valmiiksi ensimmäinen kokonainen versio, jonka suunnittelijat ovat simulointitestanneet.

Käyttäjätestaus voidaan tehdä järjestelmällä käytettävyystestejä (usability tests), joissa käyttäjät tekevät itsenäisesti heille annettuja testitehtäviä. Tyypillisesti kuitenkin käytämme kehitysvaiheen prototyypeille kevyempää ja joustavampaa testausmenettelyä, käyttöliittymän läpikäyntipalavereja (walkthroughs). Läpikäynti tehdään simuloimalla käyttöliittymäprototyypin toimintaa muutaman käyttäjän kanssa yhteisessä palaverissa.

Korjauksia käyttöliittymään
Kuva: Käyttöliittymän korjaaminen
läpikäynnin jälkeen.

Läpikäyntipalaverin etuna on se, että testaus voidaan järjestää jo hyvin varhaisen kehitysvaiheen luonnoksilla ja niukoillakin resursseilla. Lisäksi useamman käyttäjän palaveri tyypillisesti houkuttaa työtehtävissään asiantuntevia käyttäjiä tuomaan esille myös työnkulkuihin liittyviä tarpeita ja poikkeustilanteita, mikä täydentää alkuvaiheen käyttäjäselvityksiin mahdollisesti jääneitä aukkoja. Käytettävyystestit sopivat paremmin suunnitteluvaiheen loppupuolelle tai lisävarmistusmenetelmäksi toteutusvaiheen loppuun.

Koska käyttöliittymäratkaisut ja järjestelmässä tarvittava toiminnallisuus ovat testausvaiheessa edelleen kuvien ja kuvasarjojen muodossa, käyttöliittymään on nopeaa tehdä korjaukset testauksen jälkeen. Tavoitteena on kuitenkin simulointipohjaista suunnittelumenetelmää käyttämällä minimoida tarvittavien testauskierrosten määrä: koska käyttöliittymä on jo suunnitteluvaiheessa laadittu tukemaan käyttötilanteita mahdollisimman hyvin, käyttäjätestauksessa ei yleensä enää ilmene laajoja muutostarpeita. Lähinnä muutoksia aiheuttavat käyttöliittymään jääneet mahdolliset intuitiivisuusongelmat sekä sellaisten käyttötilanteiden esiintulo, jotka eivät jostain syystä ole tulleet ilmi aiemmin käyttötilanteita selvitettäessä.