Suomeksi | In English
Interacta Design Oy
GUIDe-menetelmä
Toteutusvaiheet
Palvelut
Koulutus
Julkaisut ja artikkelit
Asiakkaita
Yhteystiedot

GUIDe – Toteutusvaiheet

GUIDen käyttöliittymäspeksi asettaa vaatimuksia toteutusratkaisujen suunnittelulle, mutta GUIDe ei ota kantaa toteutusvaiheen prosessimalliin. Toteutusvaihe voi perustua esimerkiksi vesiputousmallille (kuvassa) tai vaikkapa Extreme Programming (XP) -mallille sen mukaan, mikä on optimaalisinta mm. kehitettävän sovelluksen käyttöönottoaikataulujen, toteuttajien ammattitaidon tai esimerkiksi projektin alussa kiinnitetyn rahoitusmallin kannalta. Järjestelmän käyttöliittymään, tietosisältöön ja toiminnallisuuteen liittyvät riskit on jo pyritty minimoimaan testatun käyttöliittymäspeksin avulla.

GUIDen vaiheet vesiputousmallissa
Kuva: GUIDe-menetelmät vesiputousmallin alkuosassa.

Käyttöliittymäspeksi toimii toteutusvaiheessa keskeisenä työkaluna. Paitsi että sitä voidaan hyödyntää laadittaessa järjestelmän tietomallia tai toteutuksen UML-käyttötapauksia, toteutettavat toiminnot voidaan priorisoida sitä apuna käyttäen. Priorisoinnin perusteella toteutus voidaan jakaa myös välivaiheisiin (milestones), joiden lopputulokset ovat todennettavissa mm. käyttöliittymäspeksiä vasten.

Vaikka käyttöliittymäspeksi laaditaan projektin alussa, joihinkin käyttöliittymäratkaisuihin kannattaa tyypillisesti tehdä joitain toteutuskompromisseja toteutuksen suunnittelun ja koodauksen edetessä. Esimerkiksi tietyt käyttäjän kannalta erinomaiset ratkaisut saattavat osoittautua liian vaivalloisiksi koodata käytettävissä olevilla toteutusvälineillä, minkä seurauksena näiden ratkaisujen käytettävyyttä voi olla syytä hieman pudottaa kustannussäästöjen vuoksi. Jotta ohjelmoijat eivät joutuisi oman työnsä ohella tekemään kompromissiratkaisuihin käyttöliittymäsuunnittelua, josta heillä ei tyypillisesti ole ennestään osaamista, kompromissiratkaisut kannattaa teettää asiantuntevilla käyttöliittymäsuunnittelijoilla. He pystyvät optimoimaan kompromissiratkaisut käyttäjän näkökulmasta mahdollisimman hyviksi.